Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Danowcu

Umowa przyznanie pomocy nr 0143-6930-UM1540722/12 z dn.14.03.2013r. tytuł projektu:

"Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Danowcu"

Beneficjent: Gmina Mycielin.

Wartość projektu: 33.646,00 zł., wkład własny: 12.199,88 zł, kwota dofinansowania: 21.446,12 zł.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013

Galeria:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości